پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تلاش برای ارتقای سطح پرداختها و پیگیری همسان سازی حقوق نیروهای شرکتی با نیروهای رسمی و پیمانی، ارائه طرح های رفاهی و اهمیت برقراری این خدمات از جمله بهره مندی کلیه نیروها از خدمات بیمه تکمیلی درمان، لزوم رسیدگی به دغدغه های نیروهای تحت پوشش و افزایش رضایتمندی آنها با ایجاد مسائل انگیزشی


تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 
۹:۹:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۳۱۴۱  |  تعداد نظرات : ۰
اعلام نتایج بررسی مدارک جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۶۹۳۸۳  |  تعداد نظرات : ۱۲۰
اعلام زمان مصاحبه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۱۱۵۵۷۸  |  تعداد نظرات : ۲۰۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۲۰۳۵۰  |  تعداد نظرات : ۲۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ 
۱۱:۲۵:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۳۱۴۵۴  |  تعداد نظرات : ۱۰۹
زمان و مکان آزمون علمی و مصاحبه تخصصی فراخوان جذب نیرو در اورژانس 115 فارس 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۱۴:۵۳:۹  | 
تعداد بازدید : ۲۸۰۶  |  تعداد نظرات : ۱
اعلام نتایج اولیه فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی جهرم 
زمان ثبت نام تمدید شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۳۸۲۷۸  |  تعداد نظرات : ۳۵
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۲۴۰۹۵  |  تعداد نظرات : ۱۶
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0