• ساعت : ۱۱:۱۷:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 2709
تغییر در اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل جدید

طی حکمی آقای غلامعباس کریمی به عنوان عضو هیات مدیره موسسه کارآفرینان آواسلامت جایگزین آقای محمد اکبری گردید. ایشان به عنوان مدیرعامل موسسه کارآفرینان آواسلامت منصوب شدند.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0